Tìm gì? (ngành nghề, sản phẩm, tên công ty,...)

Chỉ tìm theo tên công ty
Ở đâu?

Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Lúa Vàng - Công Ty Cổ Phần Lúa Vàng

Hơn 02 năm chưa xác minh được
Địa chỉ:
Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2, 25 Đường 6, H. Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại:
(0650) 3790083, 3790619
Fax:
(0650) 3790283

Ngành nghề kinh doanh

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Lúa Vàng - Công Ty Cổ Phần Lúa Vàng
Người đại diện:
Ông Trần Hoàng ẩn - Giám Đốc

Tra nhanh ngành:  A •  B •  C •  D •  G •  H •  I •  K •  L •  M •  N •  O •  P •  Q •  R •  S •  T •  U •  V •  W •  X •  Y