Tìm gì? (ngành nghề, sản phẩm, tên công ty,...)

Chỉ tìm theo tên công ty
Ở đâu?

Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Ngọc Trai Hải Ninh

Đã xác minh: (17/4/2013 )
Địa chỉ:
102 C5 Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại:
(04) 0946060939, 01232824343

Ngành nghề kinh doanh

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:
Ngọc Trai Hải Ninh

Tra nhanh ngành:  A •  B •  C •  D •  G •  H •  I •  K •  L •  M •  N •  O •  P •  Q •  R •  S •  T •  U •  V •  W •  X •  Y